fredag 15. april 2011

Fotoauksjon på Christie's


Fotografiet var den siste av de klassiske kunstarter som ble allment akseptert som kunst, men i dag bytter det hender i auksjonshusene vel så raskt som malerier, skulpturer, smykker, bøker og antikviteter.

8. april avholdt Christie's i London en fotoauksjon, der et berømt portrett av Marilyn Monroe var en av godbitene som gikk under hammeren.

Hva ligger prisene på? Det sies at fotografiet var lavt priset i flere år, sett i forhold til andre kunstformer. Men slik er det nok ikke lenger. Ville du hatt råd til å henge MM på stueveggen? Neppe.

Her er noen av bildene og prisene fra auksjonen.